Řekněte přesně to, co jste chtěli

Článek přináší několik rad k přípravě úspěšné prezentace či projevu. Podle jeho autora by měly pomoci k tomu, abyste dokázali udržet soustředění na požadovaná témata a aby se vaše publikum cítilo pohodně - bude totiž zřejmé, že vaše řeč směřuje k určitému cíli. První částí je samozřejmě zahájení – určuje tón a charakter toho, co bude následovat. Začít lze různými způsoby – jednoduchým pozdravem, ale i větami, které zapůsobí na emoce posluchačů. Lze použít také trochu humoru, ale nezačínat způsobem: „A znáte tenhle…“ Humor je jedna z nejobtížnějších cest k otevření projevu. Lze také zvolit vlídný a přátelský přístup, který umožní posluchačům vnímat vás více lidsky.

Pokud jste dobrým řečníkem, můžete zkusit obraznější vyjadřování – vytvářet svými slovy vjem spíše vizuální než sluchový. Projev má tři základní části – úvod (Zde je objasněno, co vlastně mluvčí sleduje, co chce říci.), tělo – ústřední část (nese v sobě vzkaz směrem k posluchači, odkrývá jádro problému, klade klíčové otázky) a závěr. Uspořádejte váš projev v závislosti na tom, čeho chcete dosáhnout – jedním z postupů je nejprve definovat problém, pak nabídnout možná řešení, určit nejlepší z nich (nebo přednést svůj názor na to, které je nejperspektivnější), argumentovat a nakonec získat souhlas posluchačů.

Řečníci obvykle využívají k motivování publika následující postup: 1. Získají pozornost úvodem projevu. 2. Vzbudí zájem o nápad či produkt. 3. Objasní, jak je idea ve shodě s potřebami posluchačů. 4. Pomocí slov či vizuálních pomůcek pomohou publiku, aby si představilo samo sebe při využití předkládaného nápadu či výrobku. 5. Povzbudí posluchače ke konkrétním krokům. Body 2, 3 a 4 spadají do střední části prezentace. V závěru je vhodné například shrnout vaše sdělení, zopakovat podstatné informace. Důležité je také pozitivní zakončení, zejména pokud se jednalo o obtížné téma.
Zdroj: Businesstown - Informace z marketingu, vedení firmy, řízení, personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Businesstown