Připravit, pozor, propustit!

Je základním úkolem vůdců vést každou osobu k osobnímu a profesnímu rozvoji? Odpověď zní ne. Základním úkolem je vést ty, kteří mají zájem a předpoklady. Realita je taková, že určitá specifická cesta rozvoje není pro každého a někteří lidé tak setrvávají v podnicích k újmě sebe samých, svých vůdců i podniku. Nejlepší řešení, které mohou vůdci v takových chvílích zvolit je – jakkoli chladně to může znít – propuštění.

Většina vůdců nechce nijak cíleně ubližovat svému okolí a často se při myšlence na propuštění některého ze zaměstnanců obává, že bude vnímána jako nelítostná a zraňující city druhých. K propuštění určité osoby by se však měl vůdce uchýlit nejen v zájmu podniku, ale i osoby samotné. Článek popisuje třífázový plán:

1. Připravit. Nejprve je třeba připravit plán pro propouštění a také manažery.
2. Pozor. Dále je třeba identifikovat cíl, k němuž propuštění povede.
3. Propustit. Pak teprve je možné propustit konkrétní osoby.
Zdroj: Extraordinary Leaders - stránky americké konzultační společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Extraordinary Leaders