Přínos osobních setkání zaměstnanců, kteří spolu již dlouho komunikují na dálku

V současné škále virtuálních komunikačních nástrojů se může klasický dialog „z očí do očí“ jevit jako ohrožený druh. Studie provedené pro severovýchodní region Námořnictva Spojených států ukázaly, že z pohledu úspěšného sdílení znalostí je organizace společných setkání někdy nenahraditelná. Hlavní problém přitom nespočívá pouze ve snižování nákladů, ale také v restrukturalizaci a v přerozdělení lidských zdrojů.

Cyklu šesti celodenních setkání, pořádaných v intervalu jednoho měsíce na ponorkové základně v Silverdale, se zúčastnilo celkem dvanáct lidí. Přestože tito lidé spolu velice neformálním způsobem spolupracovali již téměř deset let, zjistilo se, že skutečné povědomí o práci ostatních je překvapivě malé. Nemenší překvapení vzbudilo zvýšení výkonnosti v oblasti dokumentace procesů, které se projevilo po skončení cyklu.

Podobnou zkušenost má znalostní manažer výrobní firmy **Chandler**, která spolupracuje s technologickou společností **Intel Corp.** Zde stačilo uspořádat jediné osobní setkání pracovníků vývojových týmů.

Osobní setkání zainteresovaných lidí v jedné místnosti je také dávno osvědčeným prostředkem řešení konfliktů.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine