Přichází generace s přirozeným technickým talentem

Nová kniha Tamary Ericksonové (Plugged In: The Generation Y Guide to Thriving at Work) se zaměřuje na „Generaci Y“ – lidi narozené v letech 1980-2001, kteří se připravují na vstup na trh práce – a nabízí mimo jiné náhled na to, jak tito lidé mohou přetvořit pohled na nové technologie.

Starší generace se sice naučila používat dostupné technologie, řada z nich je však využívá způsobem, který se zásadně liší od toho, jak je využívá Generace Y. Pro ně je technologie všudypřítomná a nezbytná součást toho, jak fungují na denní bázi. Absorbovali intuitivně věci, které se ostatní museli naučit jiným způsobem.

Bez pochyby přinesou na pracoviště inovaci, protože nápady, které mají, budou téměř určitě nové a z větší míry nesouvisející s tím, jak věci fungovaly posledních 50 let.

Jejich skutečné nadání není ani tak v tom, že vědí, jak používat technologii, je to ve způsobu, jakým ji používají a na základě toho uvažují a jednají jiným způsobem. Nevadí jim žít asynchronně a ti, kteří se již dostali do pracovního života, jsou nejvíce překvapeni tím, jak málo efektivní je většina firemních procesů. S jejich generací se na pracoviště dostane časový posun, také proto, že spíše koordinují, než plánují. Dokáží simultánně využívat různé technologie. A zvládají multitasking, rozdělují si aktivity na krátkodobé a dlouhodobé. Přinášejí na pracoviště potřebu rychlosti a zvyku používat nejefektivnější technologie.

Spolupráce začíná být pro firmy stále důležitější. Nová generace chápe, jak vytvářet a používat digitální sítě. Důležitost finančního kapitálu uvolní místo společenskému kapitálu. Nevadí jim pracovat kdekoliv a rozmach pracujících z domova jen podpoří v tom, že řada z nich bude fyzicky pracovat o samotě a předefinují linii mezi instituční a osobní technologií.

-av-

Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight