Při vytváření „post-pandemické“ strategie buďte opatrní

Vezměte si za příklad fiktivní společnost A. Když k pandemii došlo, pronikl strach až do nejvyšších vrstev. Po celá léta vedení odkupovalo akcie, aby zlepšilo finanční ukazatele a zaručilo tučné bonusy. Tím se snížila jeho finanční volnost, což vedlo generálního a finančního ředitele k tomu, aby pokračovali v zásadním snižování nákladů, včetně zrušení veškerých vzdělávacích a rozvojových aktivit. Turbulentní ekonomické prostředí navíc použili jako výmluvu k propuštění řady zaměstnanců, kteří se jim nelíbily, bez jakéhokoli vysvětlení. Ve světle těchto akcí převládla atmosféra zkázy...

Ilustrační snímek

Oproti tomu ve smyšlené společnosti B. reagovalo vedení odlišně. Přiznali a poučili se z poslední recese, vytvořili silné finanční rezervy, které jim umožnily nikoho nepropustit. Místo toho eliminovali přesčasové hodiny a využívali vládní podpůrné programy. Zmrazili růst mezd a snížili svou vlastní odměnu. Věděli, že recese nabízejí výjimečné příležitosti k vytěžení kvalitních talentů, které si hýčkali, a proto měli oči otevřené. Ačkoli by bylo snadné zkrátit školení, vrcholový management se rozhodl ponechat jeho klíčové prvky, aby lépe připravil svou pracovní sílu na budoucnost...

Která společnost se zotaví z náhlé krize lépe? Jaké proměnné musí vedoucí pracovníci mít na paměti, když své týmy navigují napříč krizí? Čemu by měli věnovat pozornost? Zde je pár doporučení, jak krizovou situaci ustát.

Vytvářejte scénáře

S tolika neznámými je nutné připravit více scénářů. Měli byste načrtnout alespoň tři varianty, od nejlepší po nejhorší. Posouzení dopadů těchto scénářů na společnost a její konkurenty pomůže identifikovat slabá místa a oblasti, které vyžadují okamžitou akci. Navíc to pomůže s komunikací opatření dovnitř firmy.

Zvažte prodej a akvizici

Prodej méně klíčového podniku nebo divize může firmě pomoci soustředit se na to, co umí nejlépe. Posloužit může také akvizice. Inteligentní společnost tak bude mít v systému uvolněnou formu hotovosti a likvidních zdrojů. Ekonomický pokles pro ni pak představuje vynikající příležitost k posílení vlastní pozice. Naopak vyčkávání může ohrozit schopnost firmy vydělávat na příležitostech, když dojde k nevyhnutelnému zlomu.

Zdůrazněte význam a kulturu

V těžkých časech musí vrcholový management dát zaměstnancům smysl. Připomeňte jim větší obraz, čeho se společnost snaží dosáhnout. Svými činy by vedoucí pracovníci měli prokázat, že jim na firmě záleží.

Zapojte zaměstnance do plánu obratu firmy

Vynikajícím způsobem, jak se vypořádat s pracovní morálkou, je zapojit zaměstnance do aktivit, které pomohou firmu obrátit na dobrou cestu. Vrcholový management by měl povzbuzovat lidi na všech úrovních, aby poskytovali nápady, které by mohly vést k úsporám firemních peněz nebo k jejich lepší přípravě na budoucnost. Kromě toho, pokud je nevyhnutelné výrazné zkrácení pracovní doby, nechte vedoucí pracovníky v různých vrstvách organizace převzít vedoucí roli při navrhování nejlepšího způsobu, jak toho dosáhnout. Zapojte je do rozvoje plánů, jak přesunout lidi tam, kde jsou nejvíce potřební.

Při propouštění buďte opatrní

I při velkých poklesech není moudré spěchat s propouštěním lidí. Je-li to vůbec možné, je mnohem lepší řídit se důmyslnějšími způsoby stejně jako výše uvedená společnost B. Pokud je nevyhnutelné snížení počtu zaměstnanců, mělo by se to vždy dělat důstojným způsobem.

 

-bb-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge