Přehled metodologie procesů správy znalostí

Přirozeným vývojem každého nového oboru poradenství je vytvoření metod řešení problémů, které se mohou objevit. Nejinak je tomu i ve správě znalostí. Metodologie procesů správy znalostí popisuje, jak pomocí normativního procesu dosáhnout určitého cíle v oblasti správy znalostí.

Tento proces sestává z aktivit, úkolů, procedur, nástrojů a metod. Když se všechny tyto složky zkombinují, dá se očekávat, že se dosáhne vytyčeného cíle. Jedním z takových procesů je metodologie cyklu správy znalostí. Jejími složkami jsou:
* Strategické plánování,
* Analýza,
* Návrh,
* Implementace,
* Testování,
* Monitorování,
* Hodnocení a
* Další podpora.

Kromě této metodologie správy znalostí existují ještě další – např. metodologie rámcové struktury správy znalostí (je zaměřena více na úkoly a zohledňuje strukturu organizace). Každý z jejích cyklů je rozdělen do fází.

Žádná metodologie se neobejde bez příslušných nástrojů. Metodologie rámcové struktury KM například využívá společenství zkušeností, vyprávění příběhů, modelování systémů a procesů, měření výkonu a metody skupinových rozhodovacích procesů.
Zdroj: DKMS - Executive Information Systems - správa znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje DKMS - Executive Information Systems