Pravidla efektivních firemních prezentací

Má vaše organizace příliš složitou kulturu vytváření prezentací? Pokud si nejste jisti, zamyslete se, jak často poradám vévodí dlouhé prezentace s desítkami slidů, kolik času lidé tráví vytvářením různých verzí prezentací a do jaké míry se tvůrci prezentací soustředí na vzhled slidů ve srovnání s výsledky, které mají přinést. Jak tedy zjednodušit a zefektivnit celý proces prezentování?

Nedělejte z prezentací souhrny dat

Smyslem prezentace je shrnout určité klíčové záležitosti tak, aby zaujala publikum, podnítila nové uvažování a dialog. Proto by měla obsahovat grafiku, videa a další poutavé prvky. Neměla by být jen skladištěm dat. Veškerá data můžete shrnout v tištěné zprávě, příloze nebo prospektu. Řekněte publiku, co ve zprávě je a jak to mají číst, nenuťte je, aby všechno četli hned na vašich slidech.

Ujasněte si smysl prezentace

Některé prezentace slouží jen k představení určitých myšlenek nebo materiálů. Na jiných jde o rozhodnutí, řešení problémů nebo hledání shody. Prezentaci i přípravu a ni proto začínejte s jasnou představou o tom, čeho chcete dosáhnout.

Zaveďte pravidla pro řízení prezentací

Zjednodušit firemní kulturu prezentací pomůže zavedení pravidel. V některých firmách požadují předložení textů prezentací účastníkům předem, aby se všichni mohli připravit. Jinde omezují počet slidů v prezentaci a jinde zase počet minut hovoru řečníka bez diskuse s ostatními.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review