Tvorba grafů v Microsoft Excel

Hodnoty v tabulce je možné znázornit také pomocí grafu. Excel nabízí různé typy grafů, které nejčastěji zobrazují datovou tabulku pomocí dvou os.

Ilustrační snímek

Na vodorovné ose (osa kategorií) se zobrazí označení jednotlivých datových hodnot, na svislé ose (osa hodnot) jejich velikosti. Popisky dat a jejich hodnoty tvoří datovou řadu. Graf může zobrazovat více datových řad se společnými popisky, jednotlivé řady jsou barevně odlišeny.

Základem pro tvorbu grafu je tabulka, která obsahuje v prvém sloupci a prvém řádku popisky dat a označení jednotlivých řad. Buňka v levém horním rohu tabulky je prázdná. Označení řady je nutno do tabulky zapsat, i kdyby tabulka obsahovala jen jednu řadu dat. Na orientaci tabulky nezáleží, protože graf může datovou tabulku přečíst i s otočením o 90°.

Typy grafů

K nejčastěji používaným typům grafů patří:

 • Sloupcový graf - jednotlivé hodnoty jsou vyznačeny barevnými sloupci. Obdobně funguje pruhový graf, což je sloupcový graf pootočený o 90°, takže jednotlivé hodnoty tvoří vodorovné barevné pruhy.

 • Spojnicový (průběhový) graf - hodnoty jsou znázorněny body, spojenými lomenou čarou. Tento typ grafu se nejčastěji používá pro znázornění průběhu na čase. Měsíce, roky atd. tvoří popisky na ose kategorií.

 • Bodový (X, Y) graf - znázorňuje závislost „něčeho na něčem“. Na ose kategorií jsou nezávislé hodnoty, na ose hodnot závislé hodnoty. Zobrazené body lze proložit čárou nebo různými typy křivek.

 • Výsečový (koláčový) graf - zobrazuje rozdělení celku mezi jednotlivé části.

Jednotlivé typy grafů se ještě dělí na podtypy.

Vložení grafu na list

Nový graf vytvoříte těmito kroky:

 1. Označíte datovou tabulku včetně prázdné buňky.

 2. Klepnete na záložku karty VLOŽENÍ.

 3. Ve skupině Grafy klepnete na tlačítko pro požadovaný typ grafu.

 4. V zobrazené nabídce vyberete vhodný podtyp.

Graf se vloží na list v podobě obrázku. Klepnutím do bílé plochy označíte celý graf, klepnutím na některý prvek grafu označíte tento prvek. Po označení celého grafu jej můžete přesouvat pomocí myši a tahem myší za pravý dolní roh grafu měnit jeho velikost.

Po klepnutí do grafu nebo na některý jeho prvek se zobrazí dvě nové karty: nástroje grafu – návrh a nástroje grafu – formát.

Změna datové oblasti

Při přepisu tabulky se graf automaticky aktualizuje. Při přidání nového řádku nebo sloupce do tabulky se však graf nezmění. Proto je třeba změnit definici datové oblasti grafu:

 1. Označíte graf.

 2. Na kartě nástroje grafu – návrh klepnete na tlačítko Vybrat data.

 3. V zobrazeném okně klepnete do položky Oblast dat grafu. Na listu vyznačíte novou oblast datové tabulky.

 4. Potvrdíte tlačítkem OK.

Tlačítkem Zaměnit řádek za sloupec se prohodí řady a kategorie a datová tabulka v grafu přečte s pootočením o 90°.

Změna typu grafu

Typ vytvořeného grafu je možné dodatečně pozměnit:

 1. Označíte graf.

 2. Na kartě nástroje grafu – návrh klepnete na tlačítko Změnit typ grafu.

 3. V zobrazeném okně označíte nový typ a zvolíte vhodný podtyp.

 4. Klepnete na tlačítko OK.

Kopírování a přesun grafu

Označený graf zkopírujete do schránky tlačítkem Kopírovat, příkazem Kopírovat z místní nabídky nebo klávesovou kombinací Ctrl + C. Zkopírovaný graf vložíte na jiné místo tlačítkem Vložit, příkazem Vložit z místní nabídky nebo klávesovou kombinací Ctrl + V. Pro přesun grafu graf vyjmete do schránky tlačítkem Vyjmout, příkazem Vyjmout z místní nabídky nebo klávesovou kombinací Ctrl + X a poté provedete vložení. Přesun grafu na jiný list provádí také tlačítko Přesunout graf, které je na konci karty nástroje grafu – návrh.

Kopírování grafu můžete výhodně využít pro tvorbu několika stejných grafů, zobrazujících různá data. Vytvoříte graf z prvé tabulky, vytvoříte jeho kopii a u zkopírovaného grafu pozměníte zobrazovanou datovou oblast.

Po vložení grafu se schránky se vpravo dole zobrazí malé tlačítko se šipkou, které nabízí různé možnosti vložení. Poslední možnost v nabídce převede vkládaný graf na obrázek. Takto vložený graf již není propojen s původními daty a při jejich úpravě se nemění.