Pracuje vaše IT ekologicky?

Z projektu Millennium Ecosystem Assessment („Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí“), na kterém se podílelo asi 1400 expertů z celého světa, vyplynulo, že lidé změnili za posledních 50 let ekosystémy na Zemi více než kdykoli v dějinách lidstva. Zvýšení životní úrovně lidí proběhlo za cenu poškození 60 % globálních ekosystémů. Trend ekologicky úsporných firem přišel do Česka kolem roku 2010. Začaly se stavět energeticky úsporné budovy a kanceláře, používají se elektro automobily, třídí se odpad, tiskne se na recyklovaný papír, podporují se cyklisti apod.

Ludmila Vráželová

Může vaše IT oddělení také přispět ke zlepšení ekologické situace?

Když používáte IT aplikace nebo služby (e-mail, SAP, wifi, videokonference atd.), napadlo vás někdy, jak jsou vytvářeny, dodávány? Myslím tím, jestli kupujete tyto služby pouze od poskytovatelů IT, kteří se chovají šetrně k životnímu prostředí? Kteří přemýšlí o plýtvání energií, opětovném použití HW a SW?

Povím vám příběh 2 bratrů

Oba jsou moji přátelé – abych ochránila jejich identitu, budu jim říkat Mody a Wasty. Oba jsou vysoce postavení IT manažeři, ženatí, mají spokojené rodiny, dvě děti a oba jsou ve svém životě podobně šťastni. Mají velká rodinná praktická auta. ALE Modyho auto stálo 20 000 EUR, Wastyho auto stálo 200 000 EUR. Modyho děti studují na Karlově univerzitě, Wastyho děti na Oxfordu.

Mody mi vždycky vyčítá, když vyhazuji láhev od koly do normálního koše - vyndá ji a nosí ji v tašce, dokud nenajde koš s odděleným odpadem. Wasty nikdy nezhasne doma žádné světlo, ani když jde ven, protože to platí jeho zaměstnavatel. Oba je už nějakou dobu dobře znám a vždy mě překvapí svými rozhodnutími a chováním. Mody je skromný - podle mého názoru až příliš, a Wasty uvažuje tak nějak krátkodobě - ​​vůbec nepřemýšlí o tom, jak jeho způsob života ovlivňuje naše životní prostředí, ostatní lidi, budoucí generace.

Teď si představte Modyho a Wastyho v práci – tedy když řídí velké IT firmy. Oba denně rozhodují o mnoha aspektech svých IT firem – o stovkách lidí, hardwaru, softwaru, využití prostoru, energie a také jak budou činnosti v IT vykonávány. Wasty se například musí rozhodnout o nákupu hardwarových serverů. Dívá se především na technické parametry serverů a cenu. Energetická náročnost, recyklovatelnost, znuvupoužitelnost ho ani nenapadne.

A víte co? Oba jsou považováni za stejně kvalitní, výkonné IT manažery a své firmy vedou k úspěchu. To ale bohužel dlouho Wastymu nevydrží. Stejně jako si většina zákazníků již nechce kupovat tričko, které šily děti, většina IT zákazníků se také brzy začne ptát – jak je tato IT služba poskytována (běží na udržitelném HW?).

IT oddělení jsou v otázkách udržitelnosti velmi pozadu

O udržitelnosti v IT se mluví zatím málo nebo vůbec. Evropa již investuje nemalé prostředky do zlepšení životního prostředí. Je jen otázkou času, kdy se vyvine tlak i na IT, aby efektivně řešilo výzvy prostřednictvím udržitelných strategií, nákupu, produktů a postupů. Aby měli základy v klíčových principech udržitelnosti a uměli provést úplnou analýzu nákladů a přínosů identifikující potenciální rizika a příležitosti pomocí osvědčených postupů.

Připravte se na nový směr v IT   

Je dobré být připraven. Ve společnost PeopleCert mezi všemi autoritami pro „standardizaci“ v IT jako první otevřeli toto téma a spustili školení „ITIL® 4: Sustainability in Digital and IT“.   

Je jen otázkou času, kdy se vyvine tlak i na IT, aby efektivně řešilo výzvy prostřednictvím udržitelných strategií.

       

Autor článku:

Ludmila Vráželová, ITIL Expert

IT Governance Consultant/Trainer, KEY Trainings s.r.o