Poučení ze zániku civilizací

Jared Diamond ve své nové knize Collapse zkoumá některé z nejslavnějších zaniklých civilizací naší prehistorie a historie, od Velikonočních ostrovanů a kultury Anasazi z Nového Mexika po vikingské osadníky v Grónsku. Kniha má zajímavý podtitulek – Jak si společenstva vybrala úpadek, a skutečně ukazuje, že tyto civilizace měly na výběr, ale zvolily špatně. Autor knihy dospěl k závěru, že společenstva selhávají, když přijdou těžké časy a ona učiní jednu ze čtyř základních chyb:

- nedokáží předvídat problémy a předcházet jim,

- nereagují pohotově, když problém nastane,

- projevují cosi, co Diamond nazývá „vadné racionální chování“,

- přijmou zhoubné hodnoty.

Podle autora článku je toto seznam vhodný i pro selhání podniků. Byznysmani, zvláště pak podnikatelé, jsou optimističtí lidé. Neradi tráví čas uvažováním o tom, co špatného se může stát. Většinu problémů spatří až těsně před tím, než do nich narazí. Skutečností je, že většina podnikatelských lídrů není příliš dobrá v předvídání problémů. Jsou dobří až v konečném nalézání cesty ven ze zmatku, který vytvořili. A jestliže neumí předvídat problémy, nejsou ani příliš rychlí v reakcích na ně. Příliš často čekají, dokud problém nepřeroste v plně rozvinutou krizi. Mnoho z nich začne předvídat komplikace a předcházet jim teprve až po zážitku blízkém zániku.

Co se týče „vadného racionálního chování“, podívejme se na to, jakým způsobem organizace snižují náklady. Namísto účinných omezení demoralizují zaměstnance. A to, co Diamond nazývá zhoubnými hodnotami, často umožňuje podniku uspět v první vývojové fázi, ale později ho podemílá. Nejúspěšnější firmy jsou v počátečním stádiu značně vůdcovsky-centrické. Nic není pro počáteční úspěch tak důležité jako kvalitní vůdce. Ale jak podnik roste a stává se komplexnějším, musí rozvíjet klíčové zaměstnance a dovolit jim samostatné rozhodování a přispívání k podnikové strategii.

-ba-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek