Pět charakteristik, které musí mít zaměstnanec, aby zapadl k vám do týmu

Náborovat nového zaměstnance je složitá a ošemetná věc. A to především kvůli tomu, že kromě potřebných tvrdých dovedností musí mít daný pracovník i určité měkké dovednosti a vlastnosti, které ho předurčují k tomu, že do vašeho stávajícího týmu dobře zapadne. Pokud byste totiž do týmu přivedli někoho, kdo má sice skvělé odborné znalosti, ale kdo s ostatními členy týmu nesouzní a není schopen s nimi efektivně spolupracovat, může to zasáhnout do integrity a efektivity celého týmu. Zde je pět obecných vlastností člověka, který nebude mít problém do vašeho stávajícího týmu zapadnout.

Ilustrační snímek

Kandidát umí pracovat v týmu

Podle Management Issues je v prvé řadě nutné ujistit se, že daný pracovník umí pracovat ve skupině. Neznamená to nutně, že musí mít pracovní zkušenosti z týmu, ale jeho životní zkušenosti by práci v týmu měly nějak reflektovat – byl kandidát například součástí skautského oddílu nebo sportovního týmu?

Kandidát si je vědom svých slabých, ale i silných stránek

Každý v něčem vyniká a v něčem tolik ne. Tým pracuje nejefektivněji, pokud svým jednotlivým členům umožňuje uplatňovat svoji expertizu a své silné stránky. Aby tedy mohl pracovník efektivně přispět k práci celé skupiny, musí si být vědom svých slabých i silných stránek.

Kandidát je ochoten měnit názory a naslouchat druhým

Práce ve skupině vyžaduje schopnost přijmout kompromis, upozadit své ego a vidět situace i optikou jiných lidí. Dobrý týmový hráč je ten, kdo je ochoten měnit své názory a poslouchat, co si myslí ostatní.

Kandidát souzní s hodnotami týmu a firmy

Pokud panuje zásadní rozkol mezi hodnotami firmy a hodnotami, které daný kandidát vyznává, jen těžko bude možné najít shodu a navázat efektivní spolupráci. Ujistěte se, že nejzákladnější hodnoty a myšlenky vaší firmy nejdou kandidátovi vyloženě proti srsti.

Kandidát je ochoten pomáhat druhým

Spolupráce v týmu vyžaduje braní ohledu na své spolupracovníky. Stejně tak musí být pracovníci připraveni navzájem si pomáhat, a proto byste tuto vlastnost měli hledat i u vámi vybraného uchazeče.

 

-mm-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues