Personální management vyžaduje podnikavého ducha

Personální management klade na osobu vedoucího značné nároky, a to především co do schopnosti motivovat ostatní a tvořivosti. Klasická úloha personálního manažera coby „administrativního pracovníka“ je již minulostí – v současné době je spíše žádána role strategického partnera, který dokáže jednak pomáhat zaměstnancům, jednak spolupracovat s vyšším vedením.

I povaha personální politiky se mění – důležitá je orientace na celkové výsledky podniku a obchodní duch a myšlení. K dosažení konceptu „vnitřního trhu“ ve firmě je nutné překonat stávající koncepty hierarchické orientace a byrokracie. Personální manažer by měl umět do strategických cílů podniku začlenit i individuální cíle jednotlivých zaměstnanců.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Die Presse - Zpravodajský server - online verze deníku Die Presse.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Die Presse