Personální firmy pomáhají propuštěným zaměstnancům

Personální firmy pomáhají propuštěným zaměstnancům

Služby tzv. outplacementu pomáhají nezaměstnaným vedoucím pracovníkům s psaním životopisu, s přípravou na přijímací pohovor a případně i se zvládáním stresu. Outplacement jako služba je nyní na vzestupu.

Služby tohoto typu se sice týkají všech zaměstnanců, avšak pro manažery, kteří bývají nejvíce spjati se svou prací, mají obzvláště velký význam. Má-li propuštěný zaměstnanec k dispozici podpůrnou síť může svou situaci chápat jako příležitost k růstu.

Personální poradci se snaží přivést své klienty k zamyšlení nad jejich úspěchy. Tímto způsobem lze určit, jaké dovednosti nejčastěji používají k řízení práce, popř. je nasměrovat do jiného odvětví.

Příspěvek shrnuje obecné mínění zaměstnanců o outplacementu.

**Datum vydání: XII/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com