Ostrůvky strategické inteligence

O Business Intelligence, neboli podnikovém zpravodajství, toho bylo napsáno již mnoho. Je to velmi slibný koncept, který může firmám pomoci vyřešit mnohé problémy. Mnoho manažerů se však ptá, jakým způsobem mají Business Intelligence implementovat právě ve své firmě. Málokdo ví, jaké technické řešení se pro BI používá, jak může napomoci při rozhodování či jak je zajištěna kvalita dat. Autor v článku zdůrazňuje důležitý poznatek, z něhož je třeba vycházet. BI není projekt oddělení IT. Nestačí zakoupit databázi a čekat, že dostaneme konkrétní výsledky.

Business Intelligence je strategická iniciativa, v jejímž rámci podniky měří a řídí efektivitu svých strategií v konkurenčním prostředí. Je samozřejmé, že technologie jsou zde potřeba, ovšem nejen ony. BI je v první řadě otázkou lidských zdrojů, technického vedení, řízení procesů a dalších „nehmatatelných aspektů“. Jedním z efektivních způsobů implementace BI je založení jakéhosi „kompetenčního střediska BI“, tedy místa, kde by se veškeré aktivity na tomto poli soustředily. Jak již bylo řečeno, nemělo by tímto střediskem být primárně oddělení IT, ale spíše oddělení, které má přímý kontakt na vyšší management podniku. Ideální je kombinace spolupráce více oddělení.

Kompetenční středisko by mělo mít svého vedoucího, který bude odpovídat za úspěch BI v podniku. Tento vedoucí by měl řídit alespoň tři další osoby:
* Vedoucího správy dat – ten odpovídá za kvalitu dat, jejich integritu apod. Také navrhuje technické koncepty BI.
* Vedoucího obchodních procesů – zajišťuje, aby procesy BI fungovaly a aby měli uživatelé zajištěn přístup k různým datovým skladům v organizaci. Tato osoba se také vyjadřuje k návrhu a implementaci BI ve firmě z obchodního hlediska.
* Vedoucího řízení projektů – je zodpovědný za každodenní monitorování projektů BI a nákladů na ně, celkových nákladů a trendů v této oblasti.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: DM Review - stránky věnované správě dokumentů, Business Intelligence a řízení vztahů se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje DM Review