Nový software pro elektronické učení - ToolBook II Assistant

Společnost Click2learn zdokonalila rozhraní a rozšířila podporu pro ToolBook II Assistant, což je výukový software, který umožňuje i osobám bez znalosti programování vytvářet vlastní obsah (látku) pro výuku a poskytovat tento obsah prostřednictvím webu ostatním.

Po publikaci obsahu na webu je možné jej snadno sledovat a spravovat prostřednictvím systém pro správu učení, které odpovídají standardům **AICC** a **SCORM**.

Většina organizací (zejména těch větších) musí poskytovat svým zaměstnancům vlastní obsah – informace o určitých produktech, službách nebo školeních. Až dosud se tyto organizace musely vždy spoléhat na externí firmu, která jim obsah vytvářela. Množství poskytovaných informací je však stále větší a tak hledají firmy způsob, jak vytvářet obsah rychle a jednoduše.

ToolBook II Assistant je vhodný zejména pro firmy, které musí zveřejněný obsah stále upravovat a doplňovat. Týká se to například pravidelných aktualizací informací o produktech společnosti, poskytovaných službách nebo školení.

**Datum vydání:** IX/2001
Zdroj: Click2learn - informace o softwarových řešeních v oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Click2learn