Neviditelná výhoda

Žádný vedoucí pracovník nemůže ve firmě udělat vše, co je třeba udělat. Nápady na nové výrobky či výrobní postupy musí přicházet i od ostatních zaměstnanců firmy. Otázkou zůstává pouze to, zda příslušná firma vytváření a testování nových nápadů podporuje či nikoli. Podpora kreativity a inovací přitom vždy byla a stále je jedním z klíčů k celkovému úspěchu firmy. Podpora inovativnosti a kreativity není v podniku sice na první pohled viditelná, změny, kterých podnik díky takové podpoře dosáhne však již viditelné jsou a mohou přinést skutečně výborné výsledky.

Řízení úspěšných podnikových změn vyžaduje, aby management firmy nejprve zpřístupnil co největší počet různých zdrojů inovačních nápadů. Dále je třeba vytvořit inovační strategii a zahrnout do ní vlastní myšlenky managementu, vyzvat nižší úrovně podniku ke spolupráci. Taková výzva však neznamená jen oznámení jisté možnosti spolupráce podřízeným. Znamená to vytvoření komplexní firemní kultury podporující otevřenou komunikaci a nabízející možnost prezentace individuálních názorů. Posledním krokem k úspěšnému provedení firemních změn je pak inovační úprava celé obchodní značky.

**Datum vydání:** VIII/2002

Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young