Neříkejte, že vaše firma nepotřebuje změnu

Moderní podnikání si žádá přizpůsobivost, neustálé provádění změn. Inovačním snahám na firemní půdě však stále stojí v cestě řada překážek. Kromě konkurence jmenujme zejména nedostatek času a peněz. Stejné důvody však jsou paradoxně i důvody k nutnému provádění změn. Změnám se tedy vyhýbat nelze. Lze je jen provádět – úspěšně či nikoli. Firma, která chce své vnitřní změny provádět opravdu úspěšně by se proto měla řídit několika základními doporučeními, aby díky inovacím maximalizovala svůj zisk a minimalizovala rizika. Článek taková doporučení shrnuje do jedné velké rady: Je třeba nejprve definovat konkrétní překážky realizace inovačních snah, pak teprve přistoupit k samotné realizaci.

Konkrétními překážkami v tomto smyslu nejčastěji bývá upřednostňování vlastního názoru před reálnými ukazateli a přílišná důvěra ve vlastní zkušenosti z praxe. Překážkou je však i riziko, že firma investuje svůj drahocenný čas a energii do inovačních snah, které ve skutečnosti ani nebudou korespondovat s celkovým posláním firmy. Stejně tak je tomu i s tím, že inovační snahy mohou vyústit ve špatné řízení chodu firmy a způsobit nemalé ztráty finanční i jiné.

Zaměstnanci firmy by si proto měli uvědomit, že nemá smysl skrývat své inovační nápady, pouze je třeba diskutovat o nich v souvislosti s firemními cíli a politikou. Neměli by samozřejmě ani podceňovat své zkušenosti z oboru, které jim v jejich inovačních snahách do značné míry určují směr. Své znalosti a dovednosti by měli sdílet s kolektivem a vytvářet tak kolektivně efektivní podnikové změny. Efektivní změny nemohou bez vzájemné komunikace a sdílení znalostí nastat. Nejdůležitější je v této souvislosti firemní spolupráce, kreativita a tvořivost zaměstnanců na všech úrovních.

**Datum vydání:** XII/2002
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher