Není to jen o počítačích. VOŠ a SPŠE Plzeň propojuje svět IT a podnikání

IT, obchod, podnikání. To jsou tři hlavní slova, které charakterizují jedno ze studijních zaměření na VOŠ a SPŠE Plzeň. V rámci programu IT pro firmy a podnikání si žák prohloubí znalosti nejen o informačních technologiích, ale i o fungování podniku. Osvojí si také tzv. měkké dovednosti (soft skills), jako je například sebereflexe či řešení problémů.

SPŠE Plzeň

V rámci studijního oboru Informačních technologií se žáci mohou specializovat na IT pro firmy a podnikání. Zaměření je určeno pro nadšence do technologií, kteří se nevnímají jako budoucí programátoři, ale chtějí být spíše pojítkem mezi IT a obchodem. Žáci se naučí, jak od zákazníka získat zadání a jak toto zadání popsat a převést na návrh řešení včetně ocenění jeho náročnosti – třeba nový IT systém.

Mimo tvrdých odborných dovedností se žáci v praxi potkají i s multikulturním prostředím nebo různorodostí názorů a postojů. Dobrý analytik se tudíž neobejde bez kvalitních komunikačních a prezentačních dovedností nebo kritického myšlení.

„Hlavním smyslem výuky je poskytnout studentům širokou škálu metod a postupů, které vedou k analýzám podniku, kritickému zhodnocení všech variant a výběru té nejvhodnější,” objasnil v rozhovoru kantor na VOŠ a SPŠE Plzeň Marek Lukšík.

Výuka ukáže žákům, jak:  

  • fungují prostředky IT (hardware, počítačové sítě nebo operační systémy),
  • se tvoří softwarové aplikace či webové stránky,
  • fungují vztahy v podniku (procesy, organizace),
  • vést efektivní workshop se zákazníky,
  • analyzovat varianty a navrhnout optimální řešení,
  • a mnohem, mnohem více…

Výuka také klade velký důraz na propojení s odborníky z praxe, a to formou přednášek nebo přímým zapojením lidí z firem do výuky. Žáci se seznamují s procesem sběru požadavků, který si následně vyzkouší v rámci fiktivních projektů. Dochází tak i k propojení mezioborových znalostí - v tomto případě IT, projektového řízení a jazyka.

„Obsah výuky odborných předmětů byl připravován ve spolupráci s firmami a některé předměty dokonce odborníci z praxe sami vyučují,” okomentoval Lukšík.

Skutečný chod firmy si žáci mohou vyzkoušet během vzdělávacího programu JA Studentská firma, do kterého je VOŠ a SPŠE Plzeň zapojena. Žáci třetího ročníku provozují školní studentskou firmu a během celého roku realizují řadu úkolů. Patří sem například výběr výrobku, sestavení právního rámce, vytvoření podnikatelského plánu, sestavení managementu firmy nebo vedení účetnictví. Zásadní přidanou hodnotou oboru IT pro firmy a podnikání je maximální provázanost teoretické výuky s praxí. 

Příběh pro žáky z praxe

Představ si, že jsi součástí platformy Instagram a tvůj nadřízený přijde s požadavkem vytvořit analýzu na zavedení funkce pro „Insta Stories“. Jako správný analytik budeš muset umět toto téma uchopit a rozpracovat do detailu, který budeš moci předat programátorům k realizaci – z detailu Insta Stories se musíš dopracovat na detailní zadání, pomocí něhož programátor bude psát kód.

Rozpracování v sobě zahrnuje pochopit záměr, spojit se s uživatelskými skupinami – marketéry, koncovými uživateli, obchodem, právníky aj. a dát tyto různorodé pohledy dohromady. Je jasné, že se nemůžeš rozmáchnout v návrhu řešení, jak chceš, protože jsi limitován technologiemi. Instagram běží na HW s nějakou konfigurací a pokud bys návrh udělal špatně, můžeš ohrozit stabilitu celého produktu. 

Proto se bez znalosti informačních technologií neobejdeš. Nakonec budeš muset umět své řešení obhájit před manažery, kteří komunikují zásadně v číslech, přesněji řečeno v penězích. Budou od tebe chtít znát, jaká je návratnost investice do tvého návrhu. Pro tento okamžik musíš být vyzbrojen znalostmi o fungování podniku a jeho finanční stránce.

Chcete studovat obor, který má budoucnost a učit se od lidí, kteří vědí, o čem mluví? Pak neváhejte a vstupte s námi nejen do světa robotiky, virtuální reality a internetu věcí, ale i do světa IT pro firmy a podnikání.

Více informací