Nechte vést ostatní

Vedení znamená určování nějakého směru. Člověk přitom vůdce nedělá, jednoduše jím je. Jde tedy o záležitost osobnosti a jejích schopností. Vůdce jako osobnost pak neformuje své následovníky, ale další vůdce, kteří by pomohli ostatním vzít osudy do vlastních rukou. Jmenujme například Martina Luthera Kinga nebo Nelsona Mandelu.

Umožnit ostatním, aby se stali vůdci je pro původního vůdce velice důležité, protože si tím například zajistí úspěšné nástupce. Navíc jim umožní profesionální rozvoj, čímž pozvedne svou společnost. Předávání vlivu dále přináší svobodu a pomáhá vytvářet loajalitu v týmech.

Necháme-li ostatní, aby vedli, může to na první pohled připomínat ztrátu kontroly. Pro někoho to může být velice obtížné. Toto je několik rad:

- Začněte předáním určitých vůdcovských povinností zaměstnancům, k nimž máte největší důvěru.
- Začněte ale pomalu. Nejprve to vyzkoušejte na méně důležitých povinnostech.
- Mějte oči otevřené. Sledujte, jak si zaměstnanci s problémy poradí.
- Vybudujte síť oddaných zaměstnanců, kteří budou sledovat vaše záda a upozorní vás, zneužije-li někdo celé situace.
- Nyní se zhluboka nadechněte a nechte vést někoho jiného. Dáte-li někomu větší odpovědnost, časem se vám váš vliv a moc vrátí ve větším měřítku.
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com