Nástroje pro spolupráci usnadňují komunikaci a sdílení znalostí

Spolupráce se může stát v organizacích účinným motivačním nástrojem. Vše se ještě zjednoduší, když se použijí vhodné softwarové nástroje. Lidé nejčastěji využívají jejich komunikační funkce, jako je možnost pořádat porady online („virtuální porady“) a diskuse s ostatními členy pracovní skupiny. Další nejčastěji využívanou funkcí je řízení pracovních postupů (workflow).

Nástroje pro spolupráci umí definovat procesy a zachycovat informace v reálném čase. Získané poznatky a informace se ukládají do systému pro správu znalostí. Vznikají také specializované portály, které umožňují lidem sdílet své zkušenosti, komunikovat s odborníky a radit se s nimi a mají mnoho dalších funkcí.

Vzrůstá poptávka po systémech správy znalostí a nástrojích pro spolupráci, jejichž funkce přesahují hranice podniku. Nejsou určeny jen zaměstnancům, ale i externím členům pracovních týmů. Velmi důležitá je možnost integrace systému pro správu znalostí a spolupráci se standardními komunikačními nástroji, jako je e-mail. Systém dokáže také hromadně rozesílat e-maily v případě, že do něj někdo umístí novou informaci.

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: KM World On-Line - internetový magazín o problematice správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM World On-Line