Následuje vás váš tým?

Následují vás ostatní, když je chcete vést? Většina manažerů odpoví kladně. Ale co když se zrovna nedaří, musí být rozhodováno ve spěchu, váš tým nebo vy sami máte zrovna výpadek výkonnosti? Jeden z modelů řízení - tzv. situační vedení (situational leadership) vám může situaci ulehčit. Způsob řízení je závislý na mnoha momentálních činitelích, podle autora článku je leze však rozdělit do čtyř základních skupin - direktivní (vedoucí dává jasné instrukce a často kontroluje práci).

Druhým přístup je tzv. „obchodní“ - vedoucí svá rozhodnutí vysvětlí a je přístupný názorům podřízených - jakési vyjednávání. Participativní - podporuje důvěru pracovníků ve vlastní schopnosti, vedoucí pouze poskytuje podporu a pomáhá řešit problém a rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech. Delegativní řízení přenáší pravomoci i odpovědnost na členy týmu. Výběr stylu závisí na připravenosti týmu, která je dána vůlí se úkolu ujmout a dostačujícími schopnostmi potřebnými k jeho zvládnutí.

Článek obsahuje tabulku usnadňující výběr vhodného stylu v závislosti na situaci, schopnostech a vůli týmu (např. schopný a ochotný kolektiv - lze použít delegativní styl, schopný a neochotný vyžaduje participativní přístup atd.). Tento situační model má široké uplatnění a je použitelný na všech úrovních podniku.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher