Najděte si čas na strategii

Firemní strategie technologické firmy Elas, s.r.o. z Prievidze ještě není definitivní. Ředitel firmy Rudolf Lukačka si na její vypracování našel čas na své stáži v zahraničí a tvrdí, že vypracovaný dokument je spíše čímsi mezi vizí a strategií. Elas při přípravě strategie vycházel z analýzy silných a slabých stránek (SWOT) vlastních zdrojů. Firma považuje pracovníky za nejcennější kapitál, který představuje základní konkurenční výhodu. Oceňuje zejména jejich schopnost pracovat se širokým spektrem progresivních technologií.

Sám dokument – Strategie Elasu – je dělen do devíti celků:
* Podnikatelská filozofie firmy (zákazník je středem zájmu a pozornosti, důraz na investice do inovací).
* Marketingová strategie (identifikace možností na trhu, výběr zákazníka, pozice vůči konkurenci a budování značky)
* Ekonomicko-finanční strategie (zachovávání dostatku vlastních zdrojů na provoz a důraz na cash, vytváření dostatečných rezerv na nepředvídatelné situace, využívání úvěrů na financování rozvoje.
* Strategie spolupráce s partnery (jejich výběr s důrazem na kvalitu jejich produktů, nároky na dlouhodobou stabilitu a vedoucí postavení na trhu a výbornou reputaci).
* Strategie rozvoje produktů a investic (plnění požadavků zákazníka, zvyšování efektivity, přehlednější vedení dokumentace, snazší údržba programů).
* Organizační a administrativní systém (způsob divizního uspořádání považuje strategie za vyhovující).
* Strategie řízení lidí (uznávání společných hodnot, využívání energie jednotlivců v týmu, vzájemná komunikace, spokojenost).
Zdroj: Etrend.sk - Informace o trendech v marketingu a řízení podniku.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Etrend.sk