Měli byste ve firmě mít ředitele likvidity? (2/2)

V předchozím článku jsme viděli, že treasury by mělo převzít strategičtější roli.

Ilustrační snímek

Od treasury se očekává, že bude dělat víc, než jen obstarávat back office pro správu firemní hotovosti. Stále častěji se od něj požaduje, aby řídilo a zjednodušovalo i řízení finančních rizik. Je to způsobeno hlavně tržními tlaky a volatilitou trhu.

Je třeba, aby řízení likvidity bylo méně roztříštěné

K úspěšnému řízení likvidity potřebujete mít harmonizované, centralizované, integrované a zautomatizované procesy. Se zavedením pokročilé analýzy a automatizace pak budete moci včasně rozhodovat o záležitostech s likviditou spojených.

Co však dnes v oblasti likvidity chybí, je sladění cílů a nástrojů. Ty jsou obvykle stále roztříštěné a jsou zabezpečovány ve vícero odděleních bez jakékoli zastřešující strategie řízení výkonnosti likvidity.

Integrace není snadný úkol: při řízení likvidity musíte brát v úvahu mnoho aspektů, jako jsou zdanění, dodržování předpisů, regulační požadavky, interní procesy, výdaje na firemní tendry a hospodářský výhled. Je proto třeba, aby odpovědnost za likviditu byla na někom, kdo je co nejblíže nejvyššímu vedení, tvrdí článek na webu cfo.com.

Nová role: Ředitel likvidity (CLO)

Můžete proto zvážit zavedení nové role: ředitel likvidity. Osoba v této pozici by byla odpovědná za celý životní cyklus likvidity a reportovala by přímo finančnímu řediteli. Osoba v této roli by měla mít na starosti komplexní řízení hotovosti, včetně:

  • Předpovědí a plánování
  • Plateb
  • Provozních úspor
  • Provozního kapitálu
  • Různých dalších oblastí, které výše uvedené záležitosti ovlivňují

CLO pak může společnosti pomoci dosáhnout:

  • Lepší návratnosti investic
  • Plnění cílů ve výnosech
  • Rychlejší růst díky dostupné likviditě

 

-jk-

 

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com

Články v sérii

Aktuální

Měli byste ve firmě mít ředitele likvidity? (1/2)

Aktuální

Měli byste ve firmě mít ředitele likvidity? (2/2)