Měli byste ve firmě mít ředitele likvidity? (1/2)

Mnoho finančních ředitelů se zaměřuje hlavně na minimalizaci provozního rizika. Zároveň však nevědomky vytvářejí slepé místo v oblasti optimalizace likvidity.

Ilustrační snímek

Finanční ředitelé vždy měli jako primární úkoly následující: snížit rizika a zajistit, aby jejich společnost dodržovala regulační požadavky.

Tyto povinnosti skutečně jsou základem finančního zdraví firmy. Firmy však někdy neúmyslně motivovují své finanční ředitele k tomu, aby se chovali způsobem, který zároveň ztěžuje práci na optimalizaci likvidity jejich kolegům z oddělení treasury.

Pozor na slepé místo

Šéfové podnikových financí tradičně vždy vynakládali velké úsilí na přípravu finančních výkazů, plnění regulačních požadavků a dodržování daňových zákonů.

Nyní se finančním ředitelům naskýtá další, vysoce strategická příležitost. Finanční zdraví firmy je v současné době do značné míry závislé na její schopnosti získat kapitál. Navýšení dostupné hotovosti, když je to zrovna potřeba, je dnes zásadní, protože mnoho firem se rozšiřuje a roste, tvrdí článek na webu cfo.com.

Nová role pro treasury

Role treasury by se měla proměnit. Z hlediska spravování hotovosti by se treasury měla od zkoumání stavu k tomu kterému okamžiku v čase posunout ke strategičtějším a dalekosáhlejším úkolům. Treasury by mělo být pověřeno řízením likvidity po celou dobu jejího životního cyklu ve firmě. Treasury by se tak měla stát strategickým partnerem v oblasti financování rozvoje firmy.

Tým treasury by se měl naučit poskytovat informace načerpané z rozsáhlých finančních údajů, které obvykle má k dispozici. Bude tak moci lépe informovat topmanažery při jejich strategickém rozhodování. Digitální transformace umožní lidem z treasury lépe řídit riziko platebních podvodů a lépe sledovat dostupné peněžní rezervy. Ty pak budou moci být využity k financování nových projektů a pro lepší řízení provozního kapitálu (to jsou prostředky nutné pro každodenní provoz).

 

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com

Články v sérii

Aktuální

Měli byste ve firmě mít ředitele likvidity? (1/2)

Aktuální

Měli byste ve firmě mít ředitele likvidity? (2/2)