Mastermind skupina: Jak se do ní zapojit a co očekávat (1/3)

Pokud hledáte dávku motivace a mentoringu, řešení pro vás může být zapojení se do některé tzv. mastermind skupiny. Co to obnáší a jak se do takové skupiny vůbec dostat? O tom se dočtete v našem aktuálním seriálu článků.

Ilustrační snímek

Každý chce být úspěšnější. Ať už chceme zlepšit své dovednosti, rozvíjet svou kariéru nebo provozovat prosperující firmu, všichni máme touhu něčeho dosáhnout. Ale pokud na svých cílech pracujete už nějakou dobu, jistě jste se už setkali s řadou překážek. Možná jste dokonce dosáhli pocitu, že svých dlouhodobých cílů nedosáhnete nikdy. A proto jsou tady mastermind skupiny.

Co je to mastermind skupina?

Věřte tomu nebo ne, ale koncept mastermind skupiny se objevuje od roku 1937 – je starý více než 80 let! Napoleon Hill propagoval myšlenku ve svých knihách Zákon úspěchu, Kouzelný žebřík k úspěchu a Mysli a zbohatni. Hill původně nazýval skupiny „aliancí mastermind“. Podle jeho vize se lidé spolu scházeli a společně přicházeli s nápady a navzájem se podporovali ve svých cílech. Hillova vysvětlení do značné míry vycházela z jeho analýzy amerických společností, které využívaly model mistra. Mysl každého člověka stimuluje ostatní mysli v místnosti. Hill považoval skupinu mistrů za metodu organizace užitečných informací a jejich umístění na jedno místo, aby lidé, kteří je potřebovali, z nich mohli mít prospěch.

Dnes mastermind skupiny sdružují lídry, podnikatele i majitele firem, kteří se vzájemně mentorují a inspirují k dosahování svých cílů. Ve skupině se účastníte pravidelných schůzek a brainstormingů. Koncept je jedinečný, protože se setkáváte s lidmi, kteří jsou většinou ve stejné profesní fázi jako vy. Tento model mentoringu typu peer-to-peer může být velmi úspěšný, když se spojujete s lidmi, kteří vás motivují.

Mastermind skupiny pomáhají vytvářet prostředí plné vzájemné podpory při řešení problémů, se kterými se setkáváte. Některé skupiny jsou virtuální, zatímco jiné probíhají jako fyzická setkání. Většina skupin mistrů se pravidelně schází po stanovenou dobu – například dvakrát měsíčně po dobu půl roku. Během setkání diskutujete společně o užitečných tématech týkajících se podnikání, obchodu nebo třeba marketingu a dalších oblastí, které právě řešíte. Může se jednat například i o osobní produktivitu apod.

Druhy mastermind skupin

Mastermind skupina založená na odvětví

Například najdete skupinu, která je určena lidem, kteří pracují v oblasti marketingu, technologií nebo životním koučinku. Tento model může být velmi užitečný, protože zde můžete řešit specifické oblasti a problémy, které jsou přímo relevantní pro vaše odvětví.

V jakékoli skupině mistrů jste již obklopeni podobně smýšlejícími lidmi – ale pokud se připojíte ke skupině ze stejného oboru, budete se s nimi moci ještě více spojit.

Skupiny mistrů na základě povolání

Některé skupiny mistrů jsou založeny na povolání. Tyto skupiny jsou zpravidla užší než oborové skupiny, což znamená, že se můžete naučit vysoce relevantní dovednosti přesně pro vaši profesi, ať už se jedná o marketing nebo třeba konkrétní technologie.

Online skupiny vs. prezenční skupiny

Mnoho skupin včetně se setkává online pomocí interaktivní video platformy, jako je Zoom. Jiní se scházejí osobně. Při osobní setkání je síťování snazší a lidé jsou více zapojeni – budete méně v pokušení odejít, a naopak si můžete i více ze setkání odnést. V online prostředí vám setkání zase ušetří čas a možná pro vás bude snazší překonat i rozpaky na začátku. Navíc se můžete spojit s úžasnými lidmi, kteří žijí po celém světě, nejen ve vašem městě.

Ve druhém článku se zaměříme na výhody mastermind skupin a očekávání, která vám mohou pomoci naplnit.

 

-bb-

Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com

Články v sérii

Aktuální

Mastermind skupina: Jak se do ní zapojit a co očekávat (1/3)

Aktuální

Mastermind skupina: Jak se do ní zapojit a co očekávat (2/3)

Aktuální

Mastermind skupina: Jak se do ní zapojit a co očekávat (3/3)