Luštěniny v uzavřeném prostoru konzumovat nelze

Texaská nápravná zařízení zrušila nedávno uzavřenou smlouvu s potravinářskou společností dodávající vězňům sojové boby. Vedla je k tomu upadající morálka vězňů a neustálé stížnosti na zdravotní rizika požívání bobů v uzavřených vězeňských prostorách. Nabízí se tak otázka, jak mohl manažer, který uzavření smlouvy vyjednával přehlédnout fakt, že hromadná konzumace luštěnin v uzavřeném prostoru může způsobit přinejmenším nepříjemný zápach. Ať už jej k tomu vedl jakýkoli důvod, udělal to a my z toho můžeme vyvodit jediné – neměl tušení o tom, co chtějí a potřebují osoby mu svěřené. Každý manažer by přitom měl základní věci tohoto typu znát. Nechce-li přehlížet potřeby podřízených, měl by si dokázat odpovědět na následující otázky:

- Dokážete se na to, co děláte podívat objektivně?
- Jak hodláte měřit výsledky své snahy?
- Položili jste si otázku „co kdyby“?
- Můžete poskytnout informace podporující vaši snahu?
- Co si počnete, jestliže fakta nebudou odpovídat vašemu předpokladu?

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia