Kruh nikoli začarovaný - strategie, znalosti a komunikace

Název článku již naznačuje, co si musí moderní společnosti zachovat, aby uspěly v dynamickém konkurenčním prostředí. Zatímco dříve stačilo jednou vytvořit strategii a po několik let se jí řídit, dnes se vše rychle mění a jednorázová strategie nestačí. Vytvořené strategie je nutné přehodnocovat a upravovat. Ve firmách je navíc zaměstnáno mnoho znalostních pracovníků, kteří cítí potřebu být součástí strategického rozhodování.

Obnova strategie je ve firmě možná jen díky kvalitní správě znalostí. A ta závisí na fungování komunikace v celé firmě. Kruh se nám tedy uzavírá – správná komunikace vede z vytváření a využívání znalostí a ty jsou základem pro kvalitní firemní strategie. Komunikace je zde nezbytná, protože znalosti zvyšují produktivitu ve firmě pouze tehdy, když „tečou“, tedy když se předávají. Největší aktivitou s přidanou hodnotou se proto ve firmách stává konverzace – v rámci týmů, mezi týmy i mezi organizacemi.

Podporu sdílení znalostí dnes zajišťují do značné míry moderní technologie. Ty jsou velmi účinné, pokud umožňují konverzaci mezi pracovníky, a tak vlastně převádí reálnou činnost do virtuální podoby. Nejdůležitější znalosti jsou ty, které nejsou vidět (tacitní), ale mohou se předávat. Velmi účinným virtuálním nástrojem sdílení znalostí mohou být například „znalostní kavárny“, kde se mohou scházet lidé z různých koutů světa a diskutovat spolu o problémech.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com