Kratochvíl: Outsourcing IT se vyplatí i malým firmám

O outsourcingu IT se zatím mluví spíše v teoretické rovině. Existují však již firmy, které se o jeho výhodách samy přesvědčily. Patří k nim třeba společnost MEDER electronic, jež správu IT infrastruktury řeší ve spolupráci s firmou Getronics. O tom, jak probíhá, hovoří generální ředitel společnosti Petr Kratochvíl.

Společnost MEDER electronic, jež vyrábí široké spektrum jazýčkových relé, jazýčkových senzorů a kontaktů pro mnoho aplikací v elektrotechnice, původně využívala služeb vlastního IT oddělení. Postupem času se však ukázalo, že náklady na jeho provoz neznamenaly takový přínos, jaký mohl za nižší cenu poskytnout externí dodavatel. Podle Kratochvíla se vyplatí budovat vlastní IT oddělení pouze velmi velkým společnostem.

Kromě hardwarové údržby Getronics poskytuje hlavně správu uživatelských kont a skupin, správu uživatelských login skriptů, zálohování dat, správu sdílených adresářů a souborů, antivirovou ochranu dat, správu systému elektronické pošty, konzultace v oblasti rozvoje ICT prostředí společnosti, instalace softwarového a hardwarového vybavení.

Spolupráce s Getronics přinesla MEDER electronic snížení nákladů na údržbu ICT přibližně o 60 procent. Důležitá je i zastupitelnost lidských zdrojů, kdy společnost nemusí řešit náhradu pracovníka zodpovědného za chod IT infrastruktury z důvodu nepřítomnosti v případě nemoci nebo dovolené. Odpadá i nutnost zajišťovat školení. A přesto jsou lidé, kteří s technologiemi MEDER electronic pracují, na nejvyšší profesionální úrovni.

Za přínosnou Kratochvíl považuje i dostupnost náhradních zařízení, která jsou kritická pro provoz. Spolupráce s Getronics firmě zaručuje téměř okamžitě například výměnu kusu za kus a vrácení původního zařízení po jeho opravě.

-hp-
Zdroj: System On Line - specializovaný portál pro podniková informační řešení
Zobrazit přehled článků ze zdroje System On Line