Korporátní partnerství, která přežijí (1/2)

Když společnosti navážou spojenectví, mělo by přinášet příležitosti k tvorbě hodnoty pro obě strany. Pokud tomu tak není, je to pouhé akvizice v přestrojení.

Ilustrační snímek

Proč strategické spojenectví někdy ztroskotá

Strategické spojenectví může selhat hlavně tehdy, když mezi vrcholovým vedením převažuje transakční naladění. To znamená, že lídři se zaměřují pouze na získávání hodnoty, kterou spojenectví přináší, namísto toho, aby se zaměřili na společné vytváření hodnoty. Společné vytváření hodnoty je totiž samotným účelem jakéhokoli byznysového spojenectví.

Aby se tomuto problému vyhnuli, musí lídři navrhnout partnerství korporací správně. Taková spolupráce musí být dostatečně flexibilní a při jejím navazování je třeba myslet na to, aby mohla být později rozpuštěna bez bojů, bude-li to třeba.

Co brání kooperativnímu chování jsou transakční aspekty vlastnictví a ovládání. Pokud manažeři prohlašují, že spolupracují, ale ve skutečnosti se pouze snaží uzurpovat všechny výhody pro svou společnost, celé spojenectví nedopadne dobře.

Vzájemná závislost

Když přemýšlíme o vytvoření strategického partnerství, musí každá společnost zvážit, zda se mezi nimi existuje soulad z hlediska strategie, organizace, dostupných zdrojů a kultury. Spojenectví je vždy tvořeno dosáhnout změn v ekonomické situaci společností, které do spojenectví vstupují. To přináší určitou strategickou závislost jedné společnosti na druhé a vyžaduje to pravidelnou revizi řízení i nastavených procesů. Jen tak může spojenectví zůstat dlouhodobě úspěšné a plodné.

Když se změní partneři, musí se změnit i spojenectví samotné

Strategická spojenectví jsou dnes velmi důležitá, protože umožňují rychlejší reakci na měnící se tržní podmínky a zvyšují šance na to přijít s dobrou inovací. Když dvě společnosti spolupracují, je pro ně snazší vytvořit si strategickou výhodu. Tato partnerství by však měla být pravidelně revidována. To je jediný způsob, jak zajistit, že budou stále přinášet hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Revidování spolupráce pomáhá zjistit, zda jsou výhody stále rovnoměrně sdíleny, tvrdí článek na webu obchodní školy INSEAD.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Korporátní partnerství, která přežijí (1/2)

Aktuální

Korporátní partnerství, která přežijí (2/2): Případ Renaultu a Nissanu