Konkurence zvyšuje ekonomické riziko provozu elektráren

Restrukturalizace energetického sektoru podtrhuje význam „technologického“ rizika pro věřitele. U elektráren se totiž (bez ohledu na jejich stáří) nevyhneme riziku technických závad nebo zvýšení nákladů na životní prostředí. Další riziko souvisí s přístupem k přenosové soustavě nebo s dodávkou paliv.

Technologické riziko je především problémem nových projektů. Jakákoliv nejistota může mít za následek odepření úvěru. Napjatá situace na trhu práce navíc znamená ohrožení kvality elementárních technických činností (elektroinstalace, svařování atd.). U stávajících elektráren je situace dosti rozmanitá. Často je zde nutno investovat velké částky, aby zařízení plnilo požadavky ochrany životního prostředí.

Věřitelé působící ve výrobním sektoru by se měli více rozhodovat na základě nezávislé analýzy a prověřování kvality aktiv.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World