Koncepty a složky E-Managementu

V současné ekonomice a s nástupem nových informačních technologií se mění i podstata řízení firmy. Staré způsoby jsou již nepoužitelné a je nutné se adaptovat na nové. Jasno do této otázky může vnést audit manažerských struktur, který odhalí nedostatky a oblasti, kde je nutný zásah nebo změna. Změny jsou tím složitější, čím je složitější organizace firmy a čím větší je počet jejích zaměstnanců.

Hierarchická struktura se již přežila. Dnes se k řízení musí postupovat z hlediska informací a jejich předávání, popřípadě toku dat v organizaci. Poměrně dobře se rozjíždí zřizování poboček firem, kdy se jednotlivá oddělení osamostatňují a tvoří vlastní podnikové jednotky. Potřebné znalosti zůstávají v organizaci a jejich předávání je jednodušší. Dalším osvědčeným systémem řízení jsou pracovní týmy. Ty podléhají odpovědným jednotlivcům, kteří mají na starosti rozhodování.

Důležité jsou také bezpečnostní strategie, protože nové informační a komunikační technologie s sebou přináší jednak výrazné zjednodušení práce, ale také snadnou možnost zneužití. Je třeba najít rovnováhu mezi kontrolou zaměstnanců a potřebnou důvěrou. Nadřízení by měly zdůrazňovat osobní zodpovědnost každého člověka.

I obchodování se mění – nový model si žádá přímý prodej a řízení vztahů. Internet je jednak ideálním nástrojem ke komunikaci a k podpoře prodeje. Není však univerzálním prodejním kanálem pro všechny – různé skupiny zákazníků si žádají různé způsoby poskytování služeb a prodeje výrobků.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com