Kombinované učení a výhody integrovaných řešení

Pod pojmem kombinované učení se rozumí proces učení, který v sobě integruje různé metody. Proces učení se skládá z vlastního učení a rozšiřování naučených vědomostí. V současnosti je k dispozici více metod než kdykoli předtím. Úspěšné kombinované učení využívá všech dostupných metod.

Cílem kombinovaného učení je integrované řešení, které účelně kombinuje různé metody v procesu učení. Hodně záleží na výběru, koordinaci a implementaci dostupných možností. Pro konkrétní výsledek učení je nutné zvolit správnou metodu a efektivně zkombinovat jednotlivé výsledky učení. Kombinované učení má vést k lepšímu pochopení dané látky.

Autor přirovnává kombinované učení k chemické reakci: pouze pečlivým výběrem jednotlivých složek, jejich smíšením ve správném poměru a ve správný čas dosáhneme požadované reakce.

Existují i odborníci, kteří se zabývají přípravami řešení kombinovaného učení.
Zdroj: Click2learn - informace o softwarových řešeních v oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Click2learn