Kdy vám pomůže IT outsourcing?

IT outsourcing už dneska bereme jako samozřejmost. Ať už se jedná o outsourcování service desku nebo správy sítě či vzdálené správy serveru – jste mnohem pružnější, a hlavně ušetříte. Přečtěte si, jak vám IT outsourcing pomůže.

Kdy vám pomůže IT outsourcing

Díky outsourcingu „vyjmete“ specifické činnosti související s vaším podnikáním a smluvně je svěříte jiné společnosti nebo jednotlivé osobě, obvykle specializované na příslušnou činnost. Znamená to tedy, že outsourcované činnosti nevykonávají vaši zaměstnanci, nýbrž externí firma či jednotlivci, a to na základě uzavřené smlouvy.

Proč IT outsourcing?

S IT outsourcingem snížíte svoje náklady na ICT. A navíc přináší celou řadu dalších výhod:

  • Efektivita – externí IT odborníci smluvně přidělené činnosti vykonají lépe a v kratším čase než stálí zaměstnanci. Dobře totiž vědí, že jim můžete v případě nespokojenosti smlouvu kdykoliv vypovědět, což u stálých zaměstnanců není tak jednoduché. Zaměstnanci musí navíc být prověření, najímáni, vyškoleni a řízeni.

  • Flexibilita – využíváte služby pouze přesně tak, jak zrovna potřebujete. Snadno tak zajistíte kapacity pro mimořádné události nebo pro případy, kdy jsou vaši interní zaměstnanci kapacitně či jinak indisponovaní.

  • Optimalizace – platíte totiž skutečně jen za to, co aktuálně potřebujete, nikoliv paušální mzdu jako u vašich interních zaměstnanců. Po připočtení povinných mzdových odvodů paradoxně platíte běžnému internímu zaměstnanci pracovníkovi více, než na kolik by vás vyšla práce externího IT odborníka.

  • Přidaná hodnota – Dokumentujte kritické IT procesy. S najatými IT profesionály jim znalosti obecně zůstávají v jejich firemní roli a nejsou sdíleny ani přístupné podniku. Poskytovatel spravovaných služeb vám může pomoci zdokumentovat vaše důležité IT procesy, aby je bylo možné replikovat.

Svěřte se do rukou IT profesionálů

Outsourcovaný IT profesionál vám poskytne všechny nebo část funkcí IT, které skutečně potřebujete – od service desku, po vzdálenou správu serverů a správu sítě až po jednorázové činnosti, jako jsou nákupy ICT. Nabízené služby se mezi poskytovateli značně liší a některé podniky se mohou spoléhat na IT outsourcing pro veškerou podporu a údržbu IT, zatímco jiné nabízejí externí podporu pro stávající interní IT týmy. Můžete se rozhodnout, zda budete využívat jediného poskytovatele pro veškeré vaše IT, nebo si může vybrat samostatné poskytovatele, kteří se budou starat o různé prvky firemní IT infrastruktury.

Outsourcujte, když vám IT začne ubírat čas z fungování vašeho podnikání. Čím více času strávíte IT, tím méně času strávíte plněním svých obchodních cílů. Když outsourcujete své IT, často získáte celý tým s širokou škálou dovedností.

ICT audity

Nestranný pohled na cokoliv je k nezaplacení a v IT to platí dvojnásob. Výsledkem IT auditů je zhodnocení vašeho současného stavu IT. Nejcennější jsou potom praktická doporučení, jakým způsobem vyřešíte nalezené problémy a jak můžete docílit zlepšení kvality IT služeb. IT audity vždy outsourcujte. Pouze tak budete mít objektivně zaručeno, že je výsledek auditů objektivní a nezkreslený.

Service desk outsourcing

Pokud nepatříte mezi velké technologické společnosti, pravděpodobně nemáte k dispozici bezpečnostní dohledový tým v režimu 24/7. Vaše síť a servery ale v režimu 24/7 pracují a kdykoliv může dojít k bezpečnostnímu incidentu nebo hardwarové poruše. Doporučujeme IT outsourcing, díky kterému získáte 24/7 service desk se vzdáleným monitoringem vašeho hardwaru i softwaru. Zajistíte si tak možnost okamžitého a proaktivního řešení poruch a bezpečnostních incidentů.

Závěr

Rozhodnutí spolupracovat s externím poskytovatelem IT služeb je strategické. Externí specialisté mají více let zkušeností, tým špičkových odborníků a interní zdroje, jejichž vybudování by vám trvalo roky. Stejně jako byste si sami neprováděli lékařské zákroky – necháváte to odborníkům. Totéž platí pro využití externích IT znalostí.