K čemu vlastně máte své webové stránky?

Předpokládejme, že vaše společnost má vlastní webové stránky. Podle posledního průzkumu má totiž webové stránky 59% malých a středních podniků v Anglii. Zajímavější otázkou je, co s nimi děláte. Velký počet webových stránek stále vypadá jako online verze papírové brožury s nulovou šancí objednat si produkty společnosti online nebo se nějak angažovat. Webové stránky, na kterých si můžete okamžitě něco objednat, vlastní zhruba 31% anglických společností. Většina firem využívá technologii hlavně pro publicitu. Je ale množství jiných důmyslnějších možností, třeba využívat mailing pro udržení kontaktu se zákazníky.

Často nejsou webové stránky podniku začleněny do koherentní obchodní strategie. Návrat investic můžete očekávat po propojení webových stránek s marketingovými a zákaznicky orientovanými aktivitami. Úspěch se dá měřit různými způsoby – např. můžete mí jinou e-mailovou adresu na tištěných materiálech a jinou na webových stránkách. Tak se dozvíte, odkud k vám lidé přicházejí. E-komerce je komplexní oblast, ale pokud chcete prodávat produkty po internetu, platí, že technologie je snažší než logistika.


-ba-

Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian