Je čas na inovace

Odolejte pokušení propadnout v ekonomické recesi nečinnosti. Místo toho riskujte, nebojte se selhání a zůstaňte pozitivní.

- Udělejte z inovace prioritu. Inovace je v tomto období skutečnou výzvou. Nečinnost je nebezpečná. Firmy, které získávají 80 % svých příjmů z nových produktů, dokáží do pěti let zdvojnásobit svou tržní hodnotu.

- Riskujte a přijímejte neúspěchy. Inovací se rozumí úspěšné využití nových myšlenek. Je však zapotřebí mnoha myšlenek, abyste byli úspěšní. Dejte svým lidem možnost selhat.

- Dívejte se do budoucnosti. Vystupte ze současné situace a dívejte se na budoucí možnosti a hrozby. Kdo budou vaši zákazníci a konkurenti? Uvědomte si, že to, co fungovalo dosud, vás nemusí dělat úspěšnými i v budoucnosti.

- Prosazujte kreativitu na všech úrovních. Umožněte lidem najít své kreativní zájmy a pomozte je vyzkoušet.

- Měňte pravidla. Nemyslete jen v uzavřených kategoriích a nebojte se měnit pravidla.

- Spolupracujte napříč hranicemi. Spojte klienty s inženýry a produktovými manažery. Interní konkurence je jedním ze způsobů, jak dostat tržní disciplínu dovnitř firmy.

- Přemýšlejte globálně. Žijeme v globálním světě, kde již nedominuje jeden stát. Podnikání lze spustit z nejrůznějších míst.

- Jednejte rychle a pokračujte v zušlechťování. Vyzkoušejte spouštění novinek co nejdříve po obdržení zpětné vazby. Neustále pracujte na zdokonalování své nabídky.

- Využijte své vlastní produkty. I když firmy vidí příležitost, často ji nevyužijí, protože se obávají o ohrožení úspěchu svých vlastních produktů a služeb. To není třeba.

- Buďte ambiciózní. Inovace by se měly soustředit na vyřazení konkurence.

-kk-

Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online