Jaké faktory budou měnit strukturu podniků?

Centrum pro obchodní inovace (CBI) vydalo nejnovější verzi studie Future Scan (Pohled do budoucnosti), která zkoumá faktory stimulující změny ve společnostech. Pro tyto účely je dělí do třech skupin.

1. **Infrastruktura:** Vytváření technologické infrastruktury se s rostoucím tlakem na snazší přístup a větší pohodlí zpomaluje. Statistiky říkají, že kupující již ani tolik nezajímá špičková výkonnost infrastruktury, jako spíše její použitelnost v reálném světě.
2. **Hledání souvislostí a příprava zpráv:** Tím, že tradiční postupy již nedokáží vzít v úvahu skutečnou hodnotu společnosti, mají stále větší strategickou výhodu ty firmy, které dokáží hodnotit a spravovat svůj nehmotný majetek.
3. **Propojenost ekonomiky:** Zcela novou podobu ekonomiky s sebou přinášejí horizontální sítě, ať už propojují partnery, akcionáře nebo zákazníky.

I při zvládání rostoucího objemu informací je potřeba věnovat zvláštní pozornost častým změnám regulačních opatření a tržních sil. Propojování ekonomiky vede k vytváření novátorských a nákladově efektivních dodavatelských aliancí a současně poskytuje zaměstnancům i zákazníkům rychlejší přístup k informacím – skrze nové kanály.

**Datum vydání: XII/2001**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young