Jak zachytit znalosti zaměstnanců bez narušení jejich soukromí - Technologické řešení společnosti Net Perceptions

Jak zachytit znalosti zaměstnanců bez narušení jejich soukromí – Technologické řešení společnosti Net Perceptions

Nejhodnotnější znalosti obvykle nelze sepsat na kus papíru. Znalosti konkrétního člověka je však možno identifikovat například podle oblastí zájmu při „surfování“ po Internetu nebo podle pohybu jeho elektronické pošty. Zde však mohou vyvstat otázky narušení soukromí. Nástroje správy znalostí musí být navržené s tím, že míru sdílení znalostí si bude určovat zaměstnanec sám.

Jeden ze systémů tzv. profilace s ochranou soukromí zavedla společnost **Net Perceptions Inc.** ze státu Minnesota. Profil pracovníka je možno zachytit explicitně nebo implicitně. Implicitní způsob spočívá v pouhém sledování práce daného zaměstnance. Ke sdílení určitých informací ve prospěch společnosti však musí zaměstnanec dát svůj souhlas (explicitní přístup).

Jedním z prvních uživatelů technologického řešení **Net Perceptions** je společnost **Procter & Gamble**.

*Datum vydání:* 11/2000
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine