Jak zacházet s dlužníky

Turecký obchod Izmir prý prodává telefony, které poznají lež. Využívají elektronický senzor, který si všímá změn lidského hlasu. Vždy se rozsvítí červené světlo, když zaznamená frekvenci, která doprovází lhaní, zelené světlo signalizuje pravdu a žluté něco mezi tím. S tímto telefonem nebo bez něj, stále potřebujete plán, jak zacházet s dlužníky. Trik je v tom, být flexibilní, poslouchat a reagovat na základě každé jednotlivé situace:
* Osobně požádejte o úplné zaplacení – je sice snazší plnit dlužníkovu schránku dopisy, ale opravdový dojem uděláte pouze tváří v tvář. Není-li to možné, pak alespoň po telefonu.
* Naslouchejte – je tu naděje, že vaše přítomnost povolí dlužníkovo sevření na náprsní tašce, ale pokud ne, odolejte pokušení mluvit a raději použijte své uši. Když budete naslouchat pozorně, dlužník vám dá pravděpodobně sám návod, jak zareagovat dál.
* V průběhu naslouchání určete problém – jsou tři způsoby, jak může dlužník odpovědět na přímou žádost o zaplacení: 1) slíbí zaplatit v budoucnu - v tom případě zkuste nalézt způsob, jak dostat alespoň část peněz hned (šek s pozdějším datem, částečná splátka) a zapište si informace o slíbeném zaplacení (kde, kdy, kolik). 2) řekne, že nezaplatí – pak můžete buď dluh odepsat, nebo předat věc agentuře pro vymáhání dluhů. 3) bude o dluhu diskutovat – poslouchejte a rozhodněte se, zda jsou jeho stížnosti legitimní. Jestli ano, navrhněte kompromis, jestli ne, obraťte se na agenturu jako v bodě 2.
-ba-
Zdroj: Startup Journal - portál amerického listu Wall Street Journal pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startup Journal