Jak vytvořit atmosféru, ve které se dobře pracuje

Ilustrační snímek

Když dokážete vytvořit příznivé a profesionální pracovní prostředí, váš tým bude motivovaný, pozitivní a každý konflikt bude lépe vyřešen. Navíc bude méně konfliktů. Když ale některý z vašich zaměstnanců jedná jinak, než by měl, pracovní prostředí to ovlivní. A vy si pochybení kolikrát ani nemusíte všimnout. Jste si jisti, že podporujete správné vzorce chování? Podívejte se na tipy z webu management.about.com.

Ukažte ostatním, jak to má vypadat

Nic nepoškozuje pracovní atmosféru tolik, jako šéf, který sám rozšiřuje drby, nadává nebo si neustále stěžuje. Musíte umět přiznat vlastní chyby, udržet své emoce na uzdě a také být pozitivně naladěni. Zkrátka musíte jít příkladem – ve všem. Když to zvládnete, vaši podřízení vás budou respektovat a budou se snažit jednat podobně optimisticky a pozitivně.

Ukažte, že umíte ocenit správný přístup

Musíte si všímat výsledků i chování. Když budou výsledky jediné, na co se hledí, bude k neprofesionálnímu chování docházet častěji. Oceňte správné chování stejně jako měřitelné výsledky.

Vyžadujte dodržování pravidel

Dokažte všem, že na svých požadavcích ohledně profesionality budete trvat. Je skvělé, když umíte ocenit správné chování, ale také musíte být připraveni potrestat prohřešky. I pracovníka s nejlepšími výkony musíte usměrnit, když se nechová profesionálně. Pokud to nejde, dobře si rozmyslete, zda se s ním raději nerozloučit. Nenechte se otrávit malými vrtochy, když se ale objeví nějaké nepřijatelné chování v přímé souvislosti s prací, je na čase být nekompromisní.

Vždy nabídněte pomoc

Ať už to bude koučování nebo školení, musíte se správné chování snažit podpořit, především u nových zaměstnanců. Proškolen by měl být každý, aby nedocházelo k problémům v souvislosti s necitlivostí vůči druhým, šikanou a etikou. Interpersonální dovednosti a řešení konfliktů by také měl zvládat každý. Když ale víte, že zaměstnanec tyto znalosti má a stejně dochází k selhání, nejde o záležitost, kterou by vyřešilo další školení. Jde o pracovní problém, který musí zlepšit svou snahou. Nabídněte zpětnou vazbu a také můžete sehnat kouče nebo ho koučovat sami.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management