Jak se daří outsourcingu

V současné době využívá *outsourcing* nebo centra sdílených služeb (shared services center) pro své podpůrné procesy celkem 75 % amerických a evropských nadnárodních společností. Vzhledem k vynaloženým nákladům ale považuje outsourcing za efektivní pouze necelá polovina společností. Tato zjištění přinesla studie společnosti PricewaterhouseCoopers nazvaná *Manažerský barometr*. 71 % evropských a 78 % amerických společností má v úmyslu využít outsourcing těchto procesů v následujících 12 až 24 měsících, přičemž častější je tento záměr u výrobních společností (80 %) než u společností zaměřených na poskytování služeb (63 %). O častějším využívání outsourcingu podpůrných procesů uvažuje dnes 29 % amerických i evropských společností, které očekávají, že příslušné výdaje vzrostou o 16 %.

Podle průzkumu si téměř třetina (31 %) společností myslí, že outsourcing přináší omezené nebo malé přínosy, 9 % se domnívá, že přínosy a náklady jsou vyrovnané, a 4 % uvedla, že z hlediska nákladů je pro ně outsourcing nevýhodný, ale má jiné přínosy. Téměř polovina (47 %) amerických i evropských společností, které využily outsourcing některých podpůrných procesů, buď mírně (44 %), nebo dokonce velmi ušetřila (3 %). Američtí i evropští vedoucí pracovníci se shodují v tom, že využívání outsourcingu nebo center sdílených služeb je důležité pro růst jejich společností, ale mají rozdílné názory na efektivitu tohoto postupu. Průzkum zjistil značné rozdíly v tom, které činnosti nadnárodní společnosti zajišťují nebo hodlají zajišťovat externě. Například v USA patří mezi dvě hlavní oblasti vedení mezd, fakturace, zpracování závazků a správa zaměstnaneckých výhod a nároků. V Evropě jsou předmětem outsourcingu zejména podpora IT a systémů a daňové záležitosti.

-ba-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny