Jak pomoci najít shodu lidem s protichůdnými názory (1/2)

Když máte skupinu lidí, kteří spolu ostře nesouhlasí, neznamená to ještě, že jim nemůžete pomoci usměrnit a usnadnit diskusi. I v takovém případě je možné dospět k funkčnímu řešení – zejména pokud použijete vhodný formát jednání.

Ilustrační snímek

Autor článku na webových stránkách management-issues.com byl jednou požádán, aby pomohl přesvědčit voliče ve státě Colorado, aby podpořili zavedení celostátního univerzálního programu zdravotní péče. Zástupci této iniciativy se doslechli o inovativním formátu schůzek, který autor článku používal – a se kterým dosáhl působivých výsledků tím, že propojil a usmířil lidi, kteří na začátku měli velice odlišné názory a pohledy na věc.

Zástupci iniciativy chtěli využít workshopy pracující s kolektivní inteligencí k tomu, aby byla lépe uspokojena potřeba zdravotnické péče občanů Colorada. Tento formát diskuze a jednání bývá úspěšný, protože splňuje 4 podmínky, které James Surowiecki ve své knize Moudrost davu popsal jako nezbytné pro uvolnění kolektivní inteligence. Tyto podmínky si projdeme v příštím článku.

Využijte moudrost davu

Autor článku proto navrhl udělat workshop pro různorodou skupinu 50 lidí. Výsledkem potom měla být nová inovativní řešení dané problematiky.

Jenže to nebylo tak snadné. Jeden ze tří zástupců iniciativy, kteří ho kontaktovali, byl totiž profesorem místní univerzity. Trval na tom, že už to jediné správné řešení znají. Měli navíc výzkum, který ho podporoval. Proto nesouhlasili s tím, že by se mělo hledat jakékoli jiné, nové řešení, které by přinesla kolektivní inteligence účastníků workshopu. To nebylo překvapivé – lidé jsou velmi často přesvědčeni, že už to správné řešení přece mají.

Workshopy by neměly být prostředkem přesvědčování

Profesor tvrdil, že nechtějí hledat a odkrývat nové možnosti řešení. Vše, co stačí, je přesvědčit účastníky, že právě jejich řešení je správné a že by ho měli přijmout. Jenže takový přístup není správný.

Když se rozhodnete důvěřovat kolektivní inteligenci neboli moudrosti davu, budete schopni najít nová řešení, která budou s největší pravděpodobností lepší než jakýkoli původní plán nebo záměr. A navíc s takto nalezeným řešením bude souhlasit většina účastníků.

 

-jk-

 

Kniha: Surowiecki, James. The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economics, Society and Nations. 2005. 320 stránek

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Jak pomoci najít shodu lidem s protichůdnými názory (1/2)

Aktuální

Jak pomoci najít shodu lidem s protichůdnými názory (2/2)