Jak pomoci najít shodu lidem s protichůdnými názory (2/2)

V předchozím článku jsme viděli, že když příliš trváte na svém plánu či myšlence, může vám to zabránit v tom, abyste skutečně pohnuli s problémem, který chcete vyřešit. Nyní uvidíme co jsou ony 4 požadavky, které je třeba splnit, abychom dokázali uvolnit potenciál kolektivní moudrosti. Ve své knize Moudrost davu je popsal James Surowiecki.

Ilustrační snímek

V případě hledání ideálního řešení pro zdravotnictví skupina, která oslovila autora článku publikovaného na webu management-issues.com, neakceptovala jeho přístup k workshopům. Chtěli prostě jen zpropagovat své vlastní řešení – a proto se workshopy nakonec nikdy neuskutečnily. O několik let později byl pak jejich návrh při hlasování smeten. Bylo chvályhodné, že chtěli ukončit nekonečné debaty. Zároveň však chtěli, aby byl přijat jejich návrh – a o ničem jiném nechtěli slyšet.

Jenže klíčem k úspěchu je právě to, že mohou zaznít všechny hlasy a názory. Když jsou vyslyšeny a respektovány, umožňuje to nacházet nová a lepší řešení díky kombinaci názorů a perspektiv jednotlivých účastníků. Co je tedy potřeba, abychom mohli využít kolektivní inteligence?

1. Rozmanitost názorů

Máte-li pohromadě lidi s různými perspektivami, máte k dispozici bohatý zdroj informací. To je vždy užitečné. Může to:

  • Pomoci zlepšit a upravit nápady
  • Usnadnit účastníkům vyjádřit se bez zábran a zcela
  • Zabránit negativní dynamice myšlení v uzavřené skupině

2. Nezávislé myšlení

Ujistěte se, že každý může bez obav vyjádřit své názory. Zamezte jakémukoli tlaku, který by ostatní nutil podřizovat se názorům ostatních. Pokud chcete postupovat konstruktivně, musí každý člověk přemýšlet a jednat co nejvíce samostatně a nezávisle. Bez toho se kolektivní inteligenci využít nepodaří.

3. Místní znalost

Lidé, kteří jsou nejblíže řešenému problému, jsou ti, kteří vám mohou přinést nejvíce informací, které jsou maximálně relevantní. Proto je potřeba takové lidi na workshopu mít.

4. Účinný mechanismus agregace

Distribuované znalosti jsou dobrá věc, k dosažení dobrého řešení však musíte jejich obsah nějakým způsobem integrovat do výsledku.

 

Kniha: Surowiecki, James. The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economics, Society and Nations. 2005. 320 stránek

 

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Jak pomoci najít shodu lidem s protichůdnými názory (1/2)

Aktuální

Jak pomoci najít shodu lidem s protichůdnými názory (2/2)