Jak být lepším manažerem

Potřeba manažerů spolu se samostatně se řídícími týmy a novými technickými výdobytky obecně klesá. Dobří manažeři, kteří dokáží řídit sebe i ostatní v krizových situacích jsou však zapotřebí stále. Prakticky každý manažer může být dobrý, bude-li trénovat své dovednosti. Článek uvádí několik konkrétních rad.

Jako jedinec by si měl každý manažer důvěřovat, znát své schopnosti a chtít je dále rozvíjet. Měl by chápat, že jeho práce je o lidech a rád s lidmi jednat, vědět, jak je pro něho důležitá důvěra okolí a chovat se tedy čestně a přímě. Musí vést a působit přitom jako osobnost.

V práci by měl manažer být rozhodný, neodmítat přitom ale názory ostatních. Měl by zkoušet nové věci, pokud ale neuspěje, přiznat svou chybu a podrážděně se neomlouvat za pokus. Musí se chovat pružně, dokázat měnit plány, rychle reagovat. Informace je třeba používat jako důležitý nástroj, nikoli je hromadit.
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management