Intranet jako komplexní prostředí

Strategie používané v organizacích se mění. Svůj vliv na to má zejména urychlení toku informací a výraznému nárůstu počtu spojení mezi jednotlivci, kulturami a různými společenstvími. Je proto třeba vytvářet nové obchodní modely, ale také postupně měnit způsob myšlení manažerů. Doposud se odborníci totiž domnívali, že se člověk může poučit z předchozích zkušeností a vytvořit si tak preskriptivní model pro další chování. To však není tak docela pravda – mnoho faktorů není možné dopředu předvídat.

Autor přirovnává tuto situaci ve společnosti k fungování určitého systému. Vysvětluje rozdíl mezi **komplexním** a **komplikovaným** systémem. Komplikovaný systém obsahuje mnoho součástí, které jsou však ve vzájemném předvídatelném vztahu a dají se analyzovat. V komplexním systému se však vztahy mohou objevovat a zase zanikat zcela náhodně.

Takovým komplexním systémem je právě intranet. Zahrnuje mnoho úrovní interakcí mezi jednotlivými lidmi, používá se jako zdroj informací a posléze i znalostí a přispívá k vytváření vztahů mezi jeho uživateli. Ke správnému fungování intranetu přispívá několik faktorů:

1. Kontext je důležitější než obsah. Je-li na intranetu příliš mnoho věcí, uživatelé se v nich nemohou orientovat. Kontext jednotlivých složek však použitelnost intranetu značně zvyšuje.
2. Mnoho lidí se bojí narušení soukromí při používání intranetu, proto nejsou ochotni sdílet své informace a znalosti s druhými lidmi. Je třeba to brát v potaz.
3. Intranety se postupně vyvíjejí, modifikují a přizpůsobují svým uživatelům. Poskytují tak lepší možnosti pro učení. Pokus o násilné uspořádání intranetu by mohl být na úkor jeho použitelnosti.

Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com