Firmy nemohou přehlížet nutnost motivace zaměstnanců

Dnešní pracovní potenciál není stejný, jako v době našich babiček. Společnosti, které podnikají v „nové ekonomice“ postupem času zjišťují, že již nežijeme v době, kdy by člověk zůstal v jedné společnosti po celou svou kariéru. Je stále obtížnější si udržet talentované a schopné pracovníky. Není totiž možné se spoléhat jen na osvědčenou metodu zvyšování platu a prémie.

Mnohé firmy se naštěstí v této situaci dokázaly zorientovat a snaží se vycházet vstříc potřebám svých zaměstnanců začleňováním nových strategií do své infrastruktury. Stále více například roste význam vzdělávání pracovníků a další rozvoj jejich schopností a nadání. Firmy se snaží, aby zaměstnanci našli nové možnosti kariérního postupu přímo v rámci organizace.

Novým přístupem je projektově orientované rozdělování práce. Všichni zaměstnanci mají možnost pracovat na různých projektech s určitou lhůtou a tak nejsou omezeni jen na kompetence svého oddělení. Firmy si dokonce vytvářejí různé „sítě talentů“, do kterých patří i lidé, pracující jen na část úvazku nebo na základě dohody.

Konkurence v nové ekonomice ovlivňuje i způsob vnímání zaměstnání samotnými zaměstnanci. Skutečně nadaní a schopní lidé jsou velmi žádaní a tak se zajímají o to, co pro ně může společnost udělat.
Zdroj: Internet Career Resources - server pro vyhledávání pracovních míst s mnoha informacemi pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Internet Career Resources