Firmy nemají připravené plány pro krizové situace

Stále více podniků si uvědomuje potenciální katastrofické efekty a následky nestandardních událostí. Snaží se přijímat opatření na zamezení takovým stavům, nebo aspoň omezit jejich potenciální negativní dopad. Zarážející však je, že i navzdory existující výstraze je i nadále většina společností a podniků nedostatečně vybavená a připravená čelit potenciálním neočekávaným katastrofám.

Řídící pracovníci jsou skutečnostmi o existenci rizik víc konfrontováni a zároveň zastrašováni potřebnými investicemi do času, finančních a lidských zdrojů. Je pochopitelné, že čelí poměrně velké výzvě při plánování postupů pro obnovu po potenciální havárii nebo katastrofě.

Nedávné studie ukazují, že povědomí o existenci nebezpečí a možných dopadech je veliké, avšak více než polovina respondentů uvedla, že jejich společnosti nemají připravené efektivní plány pro krizové stavy ani plány pro obnovu po havárii. Řídící pracovníci by se neměli nechat odradit náklady na přípravu plánů a nástrojů pro případ havárie nebo katastrofy.

-pk-

Zdroj: manager.sk - slovenský server pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje manager.sk