Firmy hledají rovnováhu v informační bezpečnosti

Existuje názor, že čím více se věci mění, tím více zůstávají stejné. Platí to i v oblasti bezpečnosti. Už tisíce let lidé usilují o to, aby ochránili svůj majetek.

Základní principy bezpečnosti se dnes dají aplikovat také do nových technologií, na nových trzích a v nových organizacích. V dnešní době se základní zásady týkají důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a zdrojů.

Desátý ročník Globálního průzkumu společnosti Ernst and Young o informační bezpečnosti se v této souvislosti zaměřuje na aktuální stav informační bezpečnosti a na faktory, které formují jeho budoucnost. Úkolem tohoto průzkumu je pomoci organizacím porozumět aktuálním trendům v oblasti informační bezpečnosti, jako například v nasměrování úsilí do oblastí, které potřebují největší zlepšení.

Při vyhodnocování průzkumu bylo zajímavé pozorovat, jak organizace zabezpečují soulad mezi informační bezpečností a podnikatelskými cíli, co je hnací silou potřeby zlepšení v oblasti informační bezpečnosti, jak organizace řídí funkci informační bezpečnosti a jak zabezpečují pokrytí informační bezpečnosti lidskými zdroji.

Informační bezpečnost vždy bojovala se skutečností, že byla oddělená od podnikání. Úsilí o harmonizaci více pootevřelo dveře funkcím informační bezpečnosti a umožnilo jej plně sblížit s podnikáním.

Tento průzkum ukázal, že společnosti nadále zlepšují svojí informační bezpečnost. Stále však nedokážou najít přesnou rovnováhu mezi úsilím zmírňovat riziko a iniciativami soustředěnými na výkonnost.

-pk-

Zdroj: manager.sk - slovenský server pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje manager.sk