Firemní politika - tajná pravidla hry

Firemní politika představuje nepsaná pravidla, podle nichž funguje spolupráce ve firmě. Zaměstnanci a jejich projekty mohou být na firemní půdě úspěšní pouze tehdy, naučí-li se používat pravidla firemní diplomacie a důkladně se seznámí s ostatními jejími členy. Je třeba vědět, kdo hraje s kým a proti komu, jak co nejrychleji neformálně oslovit ty správné lidi.

Cit pro diplomacii dává zaměstnancům možnost naučit se zvládat nepříjemné konflikty zájmů, cílů či hodnot. Znamená to přizpůsobování se a spolupráci. Nastoupí-li například zaměstnanec v novém zaměstnání nebo jiném oddělení, měl by se nejprve snažit poznat a akceptovat místní zvyky a nepsaná pravidla. Až si je osvojí, získá pevné postavení a uznání a může tudíž začít i s kritikou stávajících pravidel. Měnit dosavadní pravidla lze pouze ze silné pozice v jejich rámci.

Firemní pravidla hry řídí vzájemnou komunikaci a vytvářejí společnou základnu pro optimalizaci práce - společné hry. Dlouhodobě úspěšní mohou být však jen ti zaměstnanci, za kterými budou ve firmě stát ti, kdo rozhodují. Komunikace totiž neprobíhá pouze oficiálně, ale i při nejrůznějších neoficiálních příležitostech, které jsou pro úspěch jednotlivce mnohdy rozhodující. Jsou to například rozhovory na chodbách, v jídelnách či výtazích, minuty před a po jednání, pravidelné osobní rozhovory s lidmi z jiných oddělení apod. Pracovníci jejich prostřednictvím získávají přinejmenším cenné kontakty.
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz