Ernst & Young: Podnikatelem se člověk nerodí

Téměř 60 % podnikatelů dříve pracovalo pro jiné zaměstnavatele a 33 % z nich považuje tuto zkušenost za klíčovou pro svůj vlastní podnikatelský úspěch. Vyplývá to z studie společnosti Ernst & Young s názvem Nature or Nurture: Decoding the DNA of the Entrepreneur, do které se zapojilo 685 podnikatelů z celého světa. 45 % z nich začalo podnikat až po dosažení 30 let. 10 % založilo více než deset společností.

Studie vyvrací obecně zažitou představu, že podnikatelé začínají bez zkušeností z firemního světa a bez formálního vzdělání. Vedle třetiny respondentů, kteří považují za nejdůležitější své zkušenosti z praxe, vidí totiž další třetina podnikatelů nejdůležitější základ ve vysokoškolském vzdělání a 26 % ve svých mentorech.

Pokud jde o podnikatelské problémy, šest z deseti podnikatelů vidí největší překážku pro svůj růst v nedostatku financí. Na druhém místě jsou to problémy s náborem správných lidí s odpovídajícími zkušenostmi.

V odpovědi na otázku, jaké tři vlastnosti jsou pro podnikatele nejdůležitější, uvedly více než tři čtvrtiny respondentů „mít vizi“, „nadšení“ (73 %) a „drive“ (64 %). Flexibilita (33 %), soustředění na kvalitu (18 %) a loajalita (14 %) dosáhly daleko nižších čísel.

-kk-

Zdroj: Ernst & Young - mezinárodní síť poradenských společností
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ernst & Young