E-mailu v týmové spolupráci odzvonilo

E-mail se postupně stal nejčastěji špatně používaným komunikačním nástrojem v organizacích. Firmy začaly rychle zavádět pravidla používání elektronické pošty, aby alespoň částečně ulehčily její obsluhu a údržbu. Značným problémem se elektronická komunikace stala zejména v menších firmách, kterým chybí dokonalejší technické vybavení. Roli nejdůležitějšího komunikačního nástroje v prostředí pracovních týmů tak začíná přebírat tzv. instant messaging (IM), umožňující elektronickou komunikaci v reálném čase.

Produkty IM poslední generace, které využívají technologie Voice Over Internet Protocol (VoIP), mohou mít podle odborníků zásadně pozitivní vliv na produktivitu pracovních týmů. Na rozdíl od stále problematičtějšího e-mailu mohou zvýšit efektivitu organizací tím, že poskytnou spolupracovníkům, kteří nemohou být v osobním kontaktu, spolehlivý nástroj pro vzájemnou komunikaci.

-kk-

**Datum vydání:** X/2004
Zdroj: Intelligent Enterprise - strategické podnikání, informace a IT
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intelligent Enterprise